KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Warsztaty kompetencyjne

Warsztaty Kompetencyjne będą się odbywać sie w ramach dwóch bloków:

 1. Warsztat z kompetencji interpersonalnych.

 W pierwszym etapie studenci podczas 5 godzinnych warsztatów będą doskonalić kompetencje interpersonalne potrzebne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia będą się odbywać w 5 osobowych grupach i prowadzić je będzie praktyk posiadający doświadczenie w rekrutacji.

 W drugim etapie każdy student przejdzie symulację prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej przed potencjalnym pracodawcą, który po jej zakończeniu udzieli mu informacji zwrotnej dotyczącej ewentualnych błędów popełnionych podczas rozmowy. Pozwoli to studentowi uniknąć błędów w przyszłości i przyczyni się do dalszego doskonalenia posiadanych kompetencji.

2. Warsztat z kompetencji zawodowych i analitycznych w środowisku nowoczesnych technologii.

 Celem tego 30 godzinnego warsztatu jest praktyczne przygotowanie studentów do obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy z wykorzystaniem nowatorskich technologii informatycznych.  Warsztaty będą się odbywały 7-8 osobowych grupach i prowadzić je będzie praktyk posiadający doświadczenie w pracy z wykorzystaniem oprogramowania typu ERP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego