KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Symulacje biznesowe na platformie e-learningowej

Symulacje biznesowe na platformie e-learningowej to zajęcia prowadzone w formie warsztatowej. Studenci w kilkuosobowych grupach będą tworzyć własną firmę symulacyjną. W firmie tej będą wyróżnione działy m.in. zarządzanie, sprzedaż i dystrybucja, IT. Studenci będą zmieniać dział, tak aby każdy wcielił się we wszystkie role w firmie. Symulacja pozwoli studentom na zdobycie doświadczenia w analizie rynku oraz formułowaniu i zarządzaniu strategią firmy. Dzięki warsztatom studenci rozwiną swoje kompetencje zawodowe (w szczególności menedżerskie, marketingowe,  finansowo-księgowe, produkcyjne) a także - dzięki współpracy w zespole - kompetencje interpersonalne. Warsztaty będą trwały 30 godzin i poprowadzi je praktyk, mający doświadczenie w pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów zarządzania i rachunkowości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego