KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Dla pracodawców

Szanowni Państwo,

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt „Kompetencje jutra – rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW”.  Jedno z działań tego projektu polega na zorganizowaniu płatnych staży dla 20 studentów trzeciego roku kierunku Zarządzanie. W związku z realizacją tego zadania zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  w  zakresie realizacji 6 miesięcznych staży semestralnych oraz 3 miesięcznych staży wakacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu zarówno stażyście jak również opiekunowi stażu wyznaczonemu przez pracodawcę przysługuje wynagrodzenie, które jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zasady organizacji oraz przebiegu staży szczegółowo ustala Regulamin staży semestralnych oraz Regulamin staży wakacyjnych. 

 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do przyjęcia stażysty.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego