KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

O projekcie

Projekt „Kompetencje jutra – rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW” jest realizowany w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 4.1 - wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1 – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt skierowany do studentów trzeciego roku kierunku Zarządzanie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  (PSW) .

 Celem głównym projektu jest zwiększenie do października 2015r. praktycznego przygotowania 50 studentów kierunku Zarządzanie w PSW do wejścia na rynek pracy.

 Celami szczegółowymi projektu są:

  1. Wzrost do października 2015r. zaangażowania pracodawców w upraktycznienie procesu kształcenia na kierunku Zarządzanie w PSW.
  2. Zwiększenie do października 2015r. udziału elementów praktycznych w procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie w PSW.
  3. Wzrost do października 2015r. u 50 studentów Zarządzania PSW kompetencji oczekiwanych rzez pracodawców od kandydatów do pracy.

 Projekt przewiduje następujące działania (formy wsparcia dla studentów):

  1. WARSZTATY KOMPETENCYJNE.
  2. CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - PRINCE2.
  3. SYMULACJE BIZNESOWE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ.
  4. PŁATNE STAŻE.

 Udział we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego