KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Certyfikowane szkolenie z zarządzania projektami - Prince2

 Podczas szkolenia studenci poprzez case study oraz symulacje biznesowe poznają zasady zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu, nauczą się kontrolować zasoby organizacji  i zarządzać ryzykiem. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10 osobowych i poprowadzą je trenerzy praktycy posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń akredytowanych. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Studenci którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu  otrzymają międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego