KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Rusza Rekrutacja Na Staże Wakacyjne

Uwaga studenci

1 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja na 6 miesięczne staże wakacyjne realizowane w ramach projektu " „Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW” ". Stażami objętych będzie 10 studentów III roku kierunku Zarządzanie. Kryterium decydującym o przyjęciu na staż wakacyjny będzie średnia ocen uzyskanych w toku studiów. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i przesłanie ich drogą elektroniczną lub dostarczenie do Biura Projektu pok. 388R. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia.

Serdeczie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Zasady organizacji oraz przebiegu staży szczegółowo ustala Regulamin staży wakacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego