KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Staże semestralne - wyniki rekrutacji

Szanowni państwo!

 

Informujemy iż zakonczylismy już rekrutację na staże semestralne realizowane w ramach projektu "Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW". Lista rankingowa osób przyjętych na staż semestralny oraz lista rezerwowa znajduje się na Państwa skrzynkach mailowych. Stażami objętych będzie 10 studentów III roku kierunku Zarządzanie, którzy uzyskali najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Zasady organizacji oraz przebiegu staży szczegółowo ustala Regulamin staży semestralnych.


Pozdrawiamy,

Zespół projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego