KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Staż wakacyjny - dodatkowa rekrutacja

Szanowni Państwo, w związku z uzyskaniem zgody  na zorganizowanie dwóch dodatkowych staży ogłaszamy rekrutację uzupełniającą obejmująca dwa dodatkowe miejsca.  Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie deklarację uczestnictwa należy złożyć w Biurze Projektu dnia 4 maja 2015 roku.


Pozdrawiamy,


Zespół Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego