KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Lista rankingowa kandydatów na staż wakacyjny

Szanowni Państwo!


Zakończyliśmy już rekrutację na staże wakacyjne. Lista rankingowa kandydatów na staż wakacyjny znajduje się na Państwa skrzynkach mailowych.


Zespół projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego