KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kompetencje jutra - rozwój potencjału zawodowego studentów Zarządzania w PSW UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Odbiór certyfikatów

Szanowni Państwo


Zapraszamy we środę 25 marca o godz. 9.00 do pokoju 388R po odbiór certyfikatów PRINCE2 Foundation


Zespół Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego